Forside / Om HSK / Generalforsamling & Vedtægter

General­forsamling & vedtægter

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling i Herning Svømmeklub onsdag d. 20. marts 2024 kl. 17.00 i multisalen på 1. sal. Herning Svømmehal (indgang nord). Alle medlemmer er jævnfør vedtægterne velkomne.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen foreslår: Jan Moesgaard
 3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab, samt fremlæggelse af næste års budget
 5. Beretning fra Herning Svømmeklubs Venner
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesformand
 8. Michael Kirkeby er valgt for endnu et år.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant:

  På valg til bestyrelsen er:
  • Camilla Klemmensen (modtager genvalg)
  • Jacob Søndergaard (modtager ikke genvalg)
  • Bestyrelsen foreslår: Jens Brøndsted
  • Peter Jørgensen (modtager ikke genvalg)
  • Bestyrelsen foreslår: ingen erstatning/mindre bestyrelse

   På valg som suppleant er:
   Lars Otteskov (modtager genvalg)

 10. Valg af revisor og revisorsuppleant På valg er:
  Else Hansen og Erik Romvig Schou (modtager genvalg)
 11. Eventuelt
  Under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning.

Forslag til generalforsamlingen, forslag til valg af revisor samt indstilling af evt. kandidater til bestyrelsen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne Michael Kirkeby, formand

Vedtægter

Vores partner­skaber

Herning
Svømmeklub

Brændgårdvej 20
7400 Herning
© Herning Svømmeklub
CVR 28565011