Forside / HSK 2

HSK 2

4-7 træninger om ugen.

Målgruppe

Holdet består primært af årgangssvømmere. Holdet består endvidere af elever, som går på Talentakademi linjen. Vi stræber efter, at man føler sig som en del af en forening, og at der samtidig er lyst til at byde ind på de opgaver, som hører til.

Der er op til 25 pladser på holdet.

Træningsmængde og fokus

Der er fokus på at træne for at lære at træne og konkurrere. Holdet træner 4-7 gange om ugen med op til 2 timer i vandet og 45-60 min. på land. Der arbejdes med aerob kapacitet, hurtighed, teknisk optimering, svømmeøkonomi, strategi, skadesforebyggende træning og mentale aspekter. Træningen foregår i 50m og 25m bassin.

Det er forventet, at man deltager i holdets træning og aktiviteter, før man kan blive taget i betragtning til TAK-klasserne.

Træningstiderne er følgende:

 • Mandag: 16.15 – 18.30  (multisal 16.15 – 17.00) langbane
 • Tirsdag    16.00 – 18.00 (styrke 17.15 – 18.00) kortbane
 • Torsdag: 16.00 – 18.30 (multisal 17.40 – 18.30) langbane
 • Lørdag:     8.30 – 11.00 (styrke 10.15 – 11.00) langbane

Derudover har svømmere på HSK 2 mulighed for at morgentræne på følgende dage

Mandag fra 6.00 – 7.30 (mødetid 5.55)
Torsdag fra 6.00 – 7.30 (mødetid 5.55)
Fredag fra 6.00 – 7.30 (mødetid 5.55)

Tilmelding til holdet sker medio juni og medio december.

Målsætninger for holdet

Svømmerne på HSK 2 skal:

 • Fokus på ansvar og adfærd.
 • Tilegne sig forståelse af hvad det vil sige at være på et elitesporthold og det at fungere som et hold.
 • Arbejde målrettet mod at blive en bedre svømmer.
 • Udvikle tilhørsforhold til den proces – og opgaveorienterede tilgang til træning.
 • Have svømning som primært valg af idrætsgren.
 • Lære at sætte sig del – og slutmål.
 • Italesætte pres og modgang og være omstillingsparate.
 • Have opmærksomhed på ressourcepersoner.

Forælder på HSK 2

 • Er en del af Herning Svømmeklub.
 • Fokus på proces.
 • Støtte op omkring børnene.
 • Sociale tiltag for svømmerne og forældre.
 • At byde ind på frivillige opgaver som hører til det at være en del af Herning Svømmeklub, kulturen og fælleskakbet.
 • Møder engagerede trænere.
 • Er synlige i foreningen.
 • Uddannelse som official med min. modul 2. Vi skal altid stille med hjælpere til stævner, hvor man har en forventning om, at vi stiller med officials, for at vores svømmere kan deltage. Alle klubber bliver mødt med en forventning om et givent antal officials.
 • Forældrehåndbogen, som ligger på hjemmesiden, vil besvare mange af jeres spørgsmål. Ellers kan I altid tage fat i klubchefen eller træneren.

Aktiviteter for holdet

Aktiviteter for holdet er ca. 1 stævne månedligt. Stævnerne er typisk weekendstævner fra fredag til søndag. Dertil kommer 1-2 træningslejre i Danmark. Der vil også være træningsdage i ferier. Som et fast tiltag vil de ældste svømmere også skulle hjælpe på HSK 4 nogle gange om året.

Endvidere vil der være sociale tiltag fra klubbens og forældrenes side, så svømmerne kan komme endnu tættere på hinanden.

Træner på holdet er Signe Dahl Johansen og Sigurd Wemmelund.

Tilmelding

Vigtig information i forbindelse med tilmelding

Husk, at det er barnets navn og fødselsdato, vi skal bruge i forbindelse med tilmelding.

Det er vigtigt, at I skriver mobilnummer i feltet beregnet til mobil, da vi benytter os af smser til vigtige informationer. Herudover må I meget gerne oplyse jeres mail-adresse, da vi bruger mail til meget af vores information.

Spørgsmål i forbindelse med tilmelding

Spørgsmål vedr. undervisning, anbefalinger, hvilket hold dit barn skal svømme på, tilmelding og lignende kan sendes til herningsk@herningsk.dk.

Tilmelding til Konkurrencehold

Det kræver at man er medlem af Herning Svømmeklub. Er vedkommende ikke medlem? Klik her

Vores partner­skaber

Herning
Svømmeklub

Brændgårdvej 20
7400 Herning
© Herning Svømmeklub
CVR 28565011