Forside / Konkurrenceafdelingen / Forældrehåndbog

Forældrehåndbog

Forældrehåndbog for konkurrenceafdelingen

Indledning

At være forældre i en forening er spændende, læringsrigt, udfordrende og et privilegie. Når man som ny forældre træder ind i Herning Svømmeklub (herefter HSK), har man rigtig mange spørgsmål til træningen og foreningen. Efterhånden som man tilbringer længere tid i foreningen og konkurrenceafdelingen, dukker der endnu flere spørgsmål op.

Med denne forældrehåndbog vil vi afmystificere konkurrenceafdelingen og forklare de begreber, vi bruger, og deres betydning, hvordan det hele foregår, og hvilke opgaver, som får det hele til at gå op i en højere enhed.

Bæredygtigt talentudviklingsmiljø

I HSK ser vi på læring som en proces. Vi arbejder målrettet frem mod resultater, men vi har fokus på opgaver og processer i bestræbelserne for at udvikle. Svømmerne opnår ikke deres topniveau og færdigheder, hvis fokus kun er på tider og resultater. Derfor hjælper vi gradvist svømmerne med at lære at fokusere på tekniske deltaljer, taktisk forståelse, disponering og mere og evaluerer på dette. Vi anerkender selvfølgelig det gode arbejde og naturligvis også en ny personlig rekord, medalje eller andet godt resultat.

Vi søger engagementet fra svømmerne, viljen til at lære og lysten til at være sammen som et hold.

I HSK er det klubchefen, som overordnet har det sportslige ansvar.

Dagligdagen

Uanset om man går på HSK 5 eller HSK 1, så er der både træning på land og i vand. I konkurrenceafdelingen øger man gradvist træningen fra 2 gange om ugen på HSK 5, til 3-4 gange om ugen på HSK 3 og 4, 6-7 gange om ugen på HSK 2 og op til 9 gange om ugen på HSK 1. Landtræningen er også en vigtig del af træningen, som er af skadesforbyggende og forberedende karakter, så man senere kan håndtere styrketræning med vægte, holde den rette kropsposition i vandet og ellers klare de fysiske arbejdskrav, som svømningen stiller. Al kommunikation i konkurrenceafdelingen forgår via mail fra de respektive trænere og fra klubchefen. Der vil være mere udførlige beskrivelser af holdene under ”holdbeskrivelser”.

Kost

Når man træner meget gælder det også om at have styr på sin kost. Det betyder, at man er nødt til at indtage mere, end man gjorde før, og at man indtager det rigtige. Det er vigtigt, at svømmerne får en sund og nærende kost, som også afspejles i den madpakke, de har med til stævner, i skolen og til andre aktiviteter. Nogle stævner er med overnatning, hvor der er kost og logi. Slik og sodavand hører ikke til sammen med træning og stævner. Trænerne guider gerne børnene i, hvornår det er smart at spise til stævner osv.

Det er vigtigt, at svømmerne har en drikkedunk og noget energi i form af frugt og brød med til træning, som kan indtages før, evt. under og efter. Sidst, men ikke mindst, er det essentielt, at man har et sundt og afbalanceret forhold til sin kost.

Krav, oprykning og aspiranttræning

”Rejsen” i konkurrenceafdelingen er en lang ”uddannelse” både for svømmerne men også for jer som forældre. Man bliver hele tiden gradvist mødt med større krav, som vil komme i en naturlig form. Det er ikke alle, som starter på HSK 5, der svømmer på HSK 1 til sidst. Nogle stopper, har svært ved at se sig selv i svømningen mere eller mangler ganske enkelt niveau og færdigheder. Vi giver alle svømmere en fair behandling og benytter en holistisk tilgang i et helklubsperspektiv forstået på den måde, at vi ikke bare smider svømmere ud. Det er en proces og dialog med fair og ærlige udmeldinger. Samtidig har vi andre alternative tilbud.

Vi oplever, at vi giver svømmerne nogle vigtige strukturelle kompetencer og færdigheder med i bagagen ved at stille krav, som er alderssvarende.

Når vi skal rykke svømmere videre i konkurrenceafdelingen, er der forskellige forhold at tage højde for. Vi stræber efter, at svømmerne aspiranttræner med det hold, de skal på i op til 1 år. Dette er for at forberede svømmere og forældre til de øgede forventninger og den øgede træningsmængde, hvorfor vi har en samtale med forældre og svømmere inden endelig oprykning. Her lærer svømmeren også sig selv at kende og finder ud af, om det er det, man har lyst til. Derudover bedømmes svømmeren også af trænerne undervejs i forløbet. Man skal først og fremmest kunne passe træningen på sit eget hold, inden man får tilbudt en aspirantordning.

Der er desuden følgende objektive punkter til vurdering:

 • Alder
 • Træningsalder (hvor mange år har man svømmet)
 • Kognitiv forståelse
 • Sociale kompetencer
 • Niveau
 • Engagement (passer man sin træning osv.)

Subjektive vurderinger

 • Engagement (passer man sin træning, har man lyst til at lære)
 • Tekniske færdigheder/egenskaber
 • Forældrenes vilje til at bakke op og hjælpe i klubben
 • ”Bevæger svømmeren sig hensigtsmæssigt i vandet”
 • Fysiske forudsætninger

Træneren for de respektive hold og klubchefen vil foretage vurderingen.

I modsætning til svømmeskolens hold, rykker man ikke nødvendigvis hold pr. år. Det kan forekomme fra HSK 4 til HSK 3, men som udgangspunkt svømmer man X antal år pr. hold, som er angivet nedenunder:

 • HSK 5: 1-1,5 år (Børnesvømmere) mellem 7 og 9 år (Kan dog variere individuelt +/- 1 år)
 • HSK 4: 1-1,5 år (Børnesvømmere) mellem 7 og 10 år (Kan dog variere individuelt +/- 1 år)
 • HSK 3: 1-2 år (Børnesvømmere) mellem 9-11 (Kan dog variere individuelt +/- 1 år)
 • HSK 2: op til 3 år (Årgangssvømmere) 11-13 Kan dog variere individuelt +/- 1 år)
 • HSK 1: fra junior og videre som senior: 14 + (Kan dog variere individuelt + /-1 år fra drenge til piger)

Med andre ord går der 6-7 år fra man starter i konkurrenceafdelingen på HSK 4, til man kommer er på HSK 1.

Stævner

Ved stævner er der flere ting man skal huske:

 • Svømmebriller
 • Badebukser/dragt
 • Badehætte, hvis man bruger sådan en
 • Håndklæder
 • Klub T-shirt og ellers shorts, sko og andet klubtøj
 • Drikkedunk
 • Madpakke (til stævner, hvor der ikke er forplejning)

Til større stævner vil der være brød, frugt, knækbrød mm. i holdlederkassen, som svømmerne frit kan benytte sig af mellem måltiderne.

Stævnebadetøj er ikke påkrævet, og vi anbefaler, at man venter med at investere i dyrt stævnebadetøj, til man begynder at svømme til mesterskaber, da der inden brug af dette er rigtig mange andre parametre at arbejde med.

Tilmelding til stævner og aktiviteter

Tilmelding sker altid via klubbens hjemmeside (www.herningsk.dk) under følgende link: http://www.herningsk.dk/Stævner
Her vil man kunne se, hvornår tilmeldingen lukker, prisen og hvilken aktivitet det er.

For at gøre det simpelt i administrationen, kan man IKKE tilmelde sig aktiviteten efter sidste frist. Det betyder, at svømmeren ikke kan deltage sammen med holdet til aktiviteten. Så husk at overholde fristerne.

Der bliver sendt invitationer ud til jeres mail via ”Conventus” mailsystemet, hvor alle informationer fremgår. Svømmerne aftaler løb med træneren for at skabe den bedste synergi i processerne og træningen.

Forældrehjælp - Official

Når svømmerne deltager ved et stævne, er det forventet, at vi kan stille med X antal officials baseret på, hvor mange starter vi har. Vi får desværre en bøde på 1000kr pr. mand pr. dag, vi ikke kan stille med officials. Opgaven er som regel ikke voldsom krævende, men faktum er, at det svært at finde blot tre modul 2ere (bane- og vendedommere) til et stævne. Gennem positiv/konstruktiv dialog, stræber vi efter at gøre op med denne udfordring.

Der er forskellige moduler, som er påkrævet:

 • Modul 1 er tidtager og stævnefunktion (benyttes meget til begynderstævner og Midt-vest Cup
 • Modul 2 er bane-, vende-og måldommer. Modul 2 er den der mest bruges og som vi stort set altid skal stille med
 • Modul 3 er starter
 • Modul 4 er ledende tidtager (bruges som backup til tidtagerne)
 • Modul 5 er speaker
 • Modul 6 er stævnesekretariat (vigtig når vi holder hjemmestævner)
 • Modul 7 er overdommer kursus (Overdommerne vurderer diskvalifikationer og er den dømmende instans)

Se nærmere beskrivelser på:
http://www.svoem.org/Kurser/Officials-kurser/

Der er mulighed for at gøre karriere og måske ende ud med at blive unionsdommer. Man får lov at komme helt tæt på sit barn og andre topsvømmere til konkurrencer. Desuden giver det et godt sammenhold med de kollegaer, man får i andre engagerede i omkringliggende klubber.

Herning Svømmeklub betaler alle kurser. Send blot en mail til klubchefen på hb@herningsk.dk. Endvidere vil der være opsamling flere gange årligt, og der bliver udbudt diverse moduler.

Ingen er tvunget til at være official, da vi også har andre opgaver i foreningen, som er vigtige. Vi kan derfor som klub godt have forventninger og senere stille realistiske krav.

Vi har følgende guidelines for at kunne opretholde en bred vifte af officials, så det ikke er de samme hele tiden.

HSK 4-5: Her anbefaler vi, at man hopper på et modul 1 kursus fire timer en hverdagsaften. Derefter er man uddannet tidtager. Kurset vil være let tilgængeligt, og der vil være 5-6 begynderstævner årligt, hvor man kan prøve det af og være med på første række. Kurset vil blive afholdt i vores egne omgivelser.
HSK 3: Vi vil ofte skulle bruge modul 2ere. Her ser vi, at mindst en af forældrene har modul 2.
HSK 2 og HSK 1: Her skal der bruges modul 2, hver gang vi er ude. Ofte er det mellem 2 og 4 personer om dagen. Hvis man kører med en hel weekend, skal vi ikke bruge flere, men hvis man deler det op, skal vi bruge mellem 6 og 12 personer.

Tilmelding til official kurser

Man kan finde en liste over hvilke kurser der er ved at følge det link beskrevet ovenfor. Når man finder et kursus man gerne vil på, kan man klikke på "tilmeld". Så kommer man frem til en side, hvor man skal angive navn, adresse mm.

Her skal man også angive følgende:

Klubkontakt
Navn: Heine Brunø
Adresse: Brændgårdvej 20
Post nr: 7400 Herning
Email: hb@herningsk.dk
"er du klubbens kontaktperson" - sæt kryds i "ja"

Holdleder

Opgaven som holdleder varierer meget fra aktivitet til aktivitet. Når man er holdleder, fungerer man som holdleder for alle, som er med til stævnet/aktiviteten.
Som holdleder skal du følgende:

 • Gå til holdledermøder (hvis der er sådan nogle)
 • Forventningsafstemme med trænere (og omvendt). Det giver det bedste samarbejde og den bedste oplevelse.
 • Hjælpe svømmerne, hvis der er behov
 • Sørge for at ”frugtkassen” er købt ind, skåret ud og fyldt op.
 • Evt. køre minibus
 • Holde styr på kørsel (hvem der kører og fordelingen af svømmere)
 • Andet aftalt med træneren

Frivillighedsopgaver i Herning Svømmeklub

Alle opgaver fremgår på www.Smartplan.dk, hvor man kan byde ind på alle påkrævede poster. Her kan man melde sig ind på officials opgaver til de mange stævner vi deltager i rundt om i landet, samt de arbejdsopgaver der måtte være i forbindelse med de stævner vi selv arrangerer.

Sådan opretter du en profil

 1. Opret en profil på Smartplan ved at gå til følgende link: https://herning-svommeklub.smartplanapp.io/connect/?inv=9E20A5
 2. Du kan enten logge ind med din facebook-profil eller oprette dig som bruger med din email-adresse og et password, du selv vælger ved første login.

Alle bør som udgangspunkt oprette sig med jobtypen "frivillig", da den åbner op for alle opgaver. Officials bedes derudover krydse af i de relevante moduler. Når du har oprettet din profil, kan du vælge de opgaver, der passer dig bedst.

Apps til både iPhone og Android findes her.

Spørgsmål, kommentarer mv. kan henvendes til hb@herningsk.dk

Der er en forventning til forældre i konkurrenceafdelingen om, at man gradvist får sig uddannet til official, hjælper til og viser engagement i foreningen alt efter, hvad man har tid og overskud til. For mange kommer dette helt naturligt og viser sig at være en rigtig god oplevelse.

Med venlig hilsen
Herning Svømmeklub

Vores partner­skaber

Herning
Svømmeklub

Brændgårdvej 20
7400 Herning
© Herning Svømmeklub
CVR 28565011